Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Telefon : +90 (0224) 295 27 40
Fax : +90 (0224) 295 00 99
E-posta : beyincerrahi@uludag.edu.tr
Web sitesi : http://norosirurji.uludag.edu.tr/images/akademik/yilmazlar.htm
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Görükle, Nilüfer 16059 Bursa  

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi 1975 yılında İstanbul Üniversitesinden gelen bir akademisyen gurubunca kuruldu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği (Nöroşirürji) ise 1977 yılında Dr.Teoman Cordan tarafından kuruldu ve aynı yıl Sağlık Bakanlığı’nca resmen akredite edildi. Dr.Teoman Cordan 1959 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1962 yılında Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve sinir cerrahisi kliniğindeki resmi asistan eğitim programına katılarak Prof. Rudolf Zencker den 2 yıl asistanlık eğitim aldı. 1964 yılında Stutgart’a giden Dr.Cordan asistanlık eğitiminin kalan 5 yılını Prof.Freidreich Pampus’un kliniğinde tamamladı. 1969 yılında Türkiyeye dönen Dr. Cordan aynı yıl Prof. Dr. Nurhan Avman’ın bölüm başkanı olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinden uzmanlığı aldı ve Ankara Numune hastanesinde uzman olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında doçent ünvanı alan Dr. Cordan aynı yıl Bursa Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğini kurmak üzere davet aldı. Daveti kabul eden Dr. Cordan Göğüs hastalıkları hastanesi içinde bulunan Kalp Damar Cerrahisi kliniğiyle aynı serviste 10 yataklı bir Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği kurdu. 6 ay içinde ayrı bir serviste 20 yataklı bir Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği kuruldu. Yine aynı yıl İngilterede uzmanlık eğitimini tamamlamış olan Dr. Ender Korfalı uzman olarak ve Ankara Numune hastanesinde kıdemli asistan olan Dr. Kaya Aksoy klinik kadrosuna katıldı.
 
1984 yılında Dr. Ender Korfalı Anabilim dalı başkanı oldu. Klinik hızla gelişerek haftada 1 gün olan ameliyat odası sayısı yetmeyerek, haftanın her günü modern operasyon mikroskopları ile ameliyat yapılan 3 ameliyat odasına ve yapılan ameliyat sayıları 1977’de 78’den, 1980’de 266’ya, 1985’te 427’ye ve 2000 yılından itibaren 1500 sayılarına yükseldi.
 
1992 de Görükle kampüsündeki yeni üniversite hastanesine taşınıldı ve modern bir klinik ve yoğun bakım ünitesi ile gerçek bir akademik anabilim dalına gelişimini hızlandırdı. Anabilim dalı akademik kadrosu genişledi ve 1987 yılında Dr. Muammer Doygun, 1993 yılında Dr. Ahmet Bekar, 1997 yılında Dr. Selçuk Yılmazlar, 1999 yılında Dr. Şeref Doğan, 2003 yılında Dr. Hasan Kocaeli ve 2009 yılında Dr. M. Özgür Taşkapılıoğlu akademik kadroya katıldı. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi asistan eğitim programı 2005 yılında European Association of Neurosurgical Societies (EANS) tarafından akredite edildi.
 
2011 yılında Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar kliniğin 3. Anabilim dalı başkanı olarak atandı. Haftalık geleneksel nörolojik bilimler konseyi ve otopsi toplantıları dışında nöroradyoloji ve nöropatoloji toplantıları organize edilerek eğitim disiplinler arası hale getirildi. Aylık mortalite ve morbidite toplantıları yapılması rutinleşti. Dergi klubü toplantıları sayesinde asistan ve öğrenciler akademisyenliğe özendirildi. Deney hayvanı, vasküler ve anatomik araştırma laboraturları ile bilimsel çalışma teşvik edildi. Asistanlık bitirme tezleri deney hayvanı modelleri dışında anatomik kadaverik çalışmalar şeklindede yapılmaya başlandı.
 
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi hastanesinin hasta bakım standartlarının Türk Standartları Enstitüsü (ISO-9001) ve takiben Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilmesiyle ulusal ve uluslararası seviyede olduğu belgelendi. Bu gün itibari ile Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı kompleks kafa kaide cerrahisi, vasküler, nöroonkolojik, spinal ve pediatrik olguların opere edildiği modern ameliyathaneleri, klinik ve nöroyoğun bakım üniteleri ve laboratuarları ile eğitimin ve toplumun hizmetinde bir klinik olarak çalışmaktadır.
 

Yer ve Altyapı

KAPASİTE

 

TEKNOLOJİ

SERVİS YATAĞI SAYISI

33

CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI

4

YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI

8

C KOLLU

 VAR

HAFTALIK AMELİYAT MASASI

30

ULTRASONİK ASPİRATÖR

VAR

KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM

VAR

İNTRAOPERATİF USG

 

ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE

İNTRAOPERATİF BT

 

MİKROCERRAHİ

VAR

İNTRAOPERATİF MR

 

ANATOMİ

VAR

İNTRAOPERATİF ANJİYO

 

MOLEKÜLER

VAR

NÖRONAVİGASYON

 

DİĞER (BELİRTİNİZ)

Vasküler

STEREOTAKSİ SİSTEMİ

VAR

 

 

STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ

 

 

YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

NÖROONKOLOJİ

700

BASİT SPİNAL

280

PERİFERİK SİNİR

20

NÖROVASKÜLER

120

KOMPLEKS SPİNAL

120

PEDİATRİK

100

NÖROTRAVMA

100

FONKSİYONE

10

RADYOCERRAHİ

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya