Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : +90 (0224) 295 31 30 
Fax : +90 (0224) 442 89 58
Web Sitesi
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Görükle 16240 Bursa

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak 1970 yılında kurulan Bursa Tıp Fakültesi’ne, 1973 yılında oluşturulan bir komisyon kararı ile beş anestezi uzmanı alınmasına karar verilmiştir. Doç. Dr. Orhan Toydemir'in 1975'de atanmasıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsü’sü kurulmuş ve tüm anestezi uzman kadroları bu kürsüye aktarılmıştır. Dr. Orhan Toydemir 1977 yılında profesör, Dr. Gürayten Özyurt 1975 yılında, Dr. Oya Kutlay 1977 yılında, Dr. Berin Özcan 1979 yılında doçent unvanı almışlardır. Dr. Şükran Şahin 1979'da ilk ve ardından Dr. Gülsen Korfalı ikinci asistan olarak bu anabilim dalında ihtisaslarını tamamlamış ve uzman doktor olarak görevlerine devam etmişlerdir.
 
Halen Prof. Dr. Alp Gurbet başkanlığında, Prof. Dr. Duna Gören, Prof. Dr. Ferda Ş. Kahveci, Prof. Dr. Hülya Bilgin, Prof. Dr. Belgin Yavaşcaoğlu, Prof. Dr. Elif Başağan Moğol, Prof. Dr. Gürkan Türker, Prof. Dr. F. Nur Kaya, Prof. Dr. Nermin Kelebek Girgin, ve Prof. Dr. Remzi İşçimen olmak üzere Anabilim Dalımızda toplam 10 öğretim üyesi ve Öğr. Gör. Selcan Yerebakan aktif olarak görev yapmaktadır.
 
Anabilim dalımızda nöroanestezi, kardiyovasküler ve toraks cerrahisi anestezisi, genel cerrahi ve çocuk cerrahisi anestezisi, ortopedi ve travmatoloji anestezisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi anestezisi, transplantasyon anestezisi, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, kulak burun boğaz cerrahisi ve göz hastalıkları anestezisi, algoloji, yoğun bakım, ameliyathane dışı anestezi, sedasyon uygulamaları ve anestezi öncesi hasta değerlendirme olmak üzere spesifik konular belirlenip, sorumlu öğretim üyeleri ve uzmanları görevlendirilmiştir. 
 
Kliniğimizden 13 Şubat 2019 tarihi itibariyle toplam 160 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimi süren 34 öğrencimiz bulunmaktadır.
 
Kliniğimiz, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği/Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu (UEMS/EBA) tarafından anabilim dalımızda verilen uzmanlık eğitiminin denetlenmesi sonucu, 8 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Bu belge 2011 ve 2015 yenilenmiştir. Kliniğimize Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Yeterlik Kurulu tarafından Şubat 2015’de Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi verilmiştir.
 
Anestezi Anabilim Dalımıza bağlı olarak, 19’u III. Düzey ve 6’sı postoperatif hastalar için olmak üzere toplam 25 yatak kapasitesi ile hizmet veren Yoğun Bakım Yan Dalı’mız, ve 4 yatak kapasitesi ile hizmet veren Algoloji Yan Dalı bulunmaktadır.  
 
İlki 1976 yılında yapılan Uludağ Kış Sempozyumları, 1992'den itibaren anabilim dalımız tarafından her yıl sürekli olarak düzenlenmektedir.
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı’mız, öğretim üyesi odaları, seminer salonu, toplantı odası ve bayan asistan odası halinde ameliyathane katında yerleşiktir.
 
Yoğun bakım ünitesi hastane binasının ikinci katında ve Ağrı kliniği aynı binada 3. Katta yer almaktadır. 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda hem tıpta uzmanlık öğrencileri hem de yan dal uzmanlık öğrencileri yer almaktadır. Eğitim programı Avrupa Tıp Uzmanları Birliği/Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu’na uygun olarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 5 yıl, yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi 3 yıl ve Algoloji yan dal eğitimi ise 2 yıl olacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalı’mız, 24 odalı ameliyathanede, 7 gün 24 saat genel anestezi, rejyonal anestezi, karaciğer ve böbrek nakil anestezisi konularında hizmet vermektedir. Yoğun bakım ünitemiz üçüncü düzey olarak 19 yatakla yoğun bakım hastalarının ve 6 yatak ile postoperatif hastaların bakımını sağlarken, Algoloji ünitemiz hafta içi poliklinik ve yataklı hizmet vermektedir.  
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya