Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon :
Fax :
E-posta :
Web Sitesi
Adres :

Tarihçe

Ülkemizde, Aile Hekimliği Uzmanlığı ilk defa 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğünde ayrı bir uzmanlık alanı olarak tanımlanmış ardından 1985 yılında üç büyük ildeki (İstanbul, Ankara, İzmir) Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde (toplam dokuz adet) uzmanlık eğitimi başlamıştır. 16 Temmuz 1993 tarih ve 12547 sayılı YÖK kararı ile Tıp Fakültelerinde aile hekimliği anabilim dallarının kurulmasının uygun görülmesi ile o dönem Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cengiz tarafından anabilim dalının kurulması için Prof. Dr. Nazan Bilgel görevlendirilmiştir. 
 
1995 yılında ilk Aile Hekimliği araştırma görevlisinin (Dr. Yeşim Uncu) ve 1996-1997 yıllarında arasında sırası ile diğer araştırma görevlilerinin (Dr. Ganime Sadıkoğlu, Dr. Alis Özçakır, Dr. Züleyha Alper, Dr. Hakan Özdemir) eğitime başlaması ile uzun yıllar sürecek çekirdek kadro oluşturulmuştur. 2010 yılında Dr. Ganime Sadıkoğlu’nun, 2015 yılında Dr. Hakan Özdemir’in emekli olmasının ardından 2018 yılına dek Anabilim Dalı kadrosu Prof. Dr. Nazan Bilgel başkanlığında 4 öğretim üyesi ile devam etmiştir. 
 
2016 yılında Rektörlüğe bağlı Sağlık Kültür Daire Başkanlığına atanan Uzm. Dr. Gaye Çelikcan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın görevlendirmesi ile anabilim dalında uzman olarak çalışmaya başlamıştır.
 
2017 yılında Doç. Dr. Züleyha Alper Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kuruluşunda görev almış o tarihten beri her iki anabilim dalında görevlendirme ile çalışmaya devam etmektedir. 
 
2018 yılında Prof. Dr. Nazan Bilgel’in anabilim dalı başkanlık görev süresinin dolması ile Prof. Dr. Yeşim Uncu anabilim dalı başkanlık görevini üstlenmiş ve halen devam etmektedir. Prof. Dr. Nazan Bilgel 2018 yılında emekli olmuştur. Halen 3 öğretim üyesi ve bir uzman olarak eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetleri yürütülmektedir. 
 
 
 

Yer ve Altyapı

Fizik Mekan
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri odaları, asistan odası ve seminer salonu Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası 3. Katta yer almaktadır. 
 
Ayrıca acilin içinde yer alan Aile Hekimliği polikliniği mevcuttur.
 
Eğitim Olanakları
Anabilim Dalımızın eğitim olanakları zaman içinde değişerek bugüne gelmiş ve gelişmeye devam etmektedir. 
Nisan 2000 yılında üniversite hastanesinin 7. Katında tıp öğrencilerinin eğitimine yönelik kurulan Mesleki Beceri Laboratuvarlarının (MBL-A ve MBL-B) sorumluluğu Aile Hekimliği Anabilim Dalına verilmiştir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve (USİM) İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin 2016 yılında kurulması ile sorumluluk ve laboratuvar, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na devredilmiş ancak öğretim üyeleri beceri derslerinde görev almaya devam etmektedir.  
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri gerek lisans gerekse diğer anabilim dalları ile iş birliğinde lisans üstü programlarda çeşitli dersler vermektedirler. 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim akreditasyon sürecinde WFME (World Federation for Medical Education) yaptıkları ziyaret sonrası yayınladıkları raporda öğrencilerin hastane dışında birinci basamak sağlık hizmeti ortamında eğitimlerinin yetersiz olduğunun vurgulanması ile 2002 yılında, son sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin (intern) 1 aylık seçmeli stajları zorunlu olarak aile hekimliği stajı olarak belirlenmiştir (zorunlu seçmeli). Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle 21 Haziran 2002 yılında “Fethiye Aile Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi”, 2003 yılında imzalanan protokol ile “Orhangazi Belediyesi ve U.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve 4 Mayıs 2006 tarihinde de Emek “Emek Belediyesi ve UÜ.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurularak tıp öğrencilerinin saha eğitimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından verilmeye başlanmıştır.
 
2009 yılında acilin içinde kurulan Aile Hekimliği polikliniği acile başvuran ancak acil olmayan hastalara, üniversite personeline ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. 
 
Belediyeler ile ortak olarak yürütülmekte olan sağlık hizmet sunumu merkezleri belediyelerin sağlık hizmet sunumundan çekilmeleri ile 2010 yılında kapandı. Ardından 10 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında; “Sağlık, eğitim ve araştırma bölgesi oluşturularak iş birliği yapılması” için yeni bir protokol imzalanmıştır. Ortak çalışma sonucu belirlenen çeşitli aile sağlığı merkezlerine (ASM) Aile Hekimliği Stajı yapan intern öğrencilerin eğitim amaçlı gönderilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama öğrencilerden de gelen geri bildirimler doğrultusunda başladığı tarihten itibaren başarı ile sürdürülmektedir. Halen 7 ASM’de (Fethiye ASM, Heykel ASM, 125.Yıl ASM, 29 Ekim ASM, Ulus ASM, Mihraplı ASM, İhsaniye ASM) öğrencilerimiz 1 aylık aile hekimliği stajı yapmaktadırlar.
 
Anabilim Dalımızda çok sayıda bilimsel araştırma, uzmanlık tezi yürütülmektedir. Bu araştırmalar gerek hastanede yer alan polikliniğimizde gerekse iş birliği içinde olduğumuz aile sağlığı merkezlerinde veya diğer anabilim dalları ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeler şeklinde devam etmektedir. 
 
Araştırma Olanakları
Anabilim Dalımız 2 ulusal kongreye ev sahipliği yapmıştır. 
- Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: 4-7 Mayıs 2004 
- 1. Akademik Aile Hekimliği Toplantısı: 27-28 Haziran 2007 
 
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımıza uzmanlık öğrencileri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile alınmakta ve uzmanlık eğitim süresi 3 yıl olarak Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) belirlediği çerçevede yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencilerinden rotasyonlarını başarı ile tamamlamaları, yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir. Her uzmanlık öğrencisi tezi dışında bir bilimsel araştırmaya aktif olarak katılmakta ve uzmanlık süresinde bu çalışmanın bilimsel bir yayın olarak yayınlanması beklenmektedir.
 
Bugüne dek 19 uzmanlık öğrencisi, eğitimlerini anabilim dalımızda tamamlayarak uzman olmuşlardır. 
 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Birinci Basamak sağlık hizmeti kapsamındaki tüm konular aile hekimliğinin çalışma konularını oluşturmaktadır. Spesifik uzmanlık alanlarının kısıtlılığının aksine genel tıp uzmanlığı olan Aile Hekimliği gerek koruyucu hekimlik gerekse sağlık hizmeti sunumuna yönelik geniş bir yelpazede yer alan konularda çalışma imkanına sahiptir