Adli Tıp Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : 0 224 2953630
Fax : 0 224 2950099
E-posta :
Web Sitesi :
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Kat, Görükle Kampüsü  BURSA

Tarihçe

Adli Tıp Anabilim Dalı 1983 yılı Şubat ayında Yrd. Doç. Dr. Atınç ÇOLTU'nun Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanması ile kurulmuştur. Hastanemizde 1983 yılına kadar adli raporlar ilgili Anabilim Dalı doktorları tarafından düzenlenirken bu tarihten itibaren Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde Adli Arşiv oluşturulmuş ve Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından verilen raporlar dışındaki tüm adli raporlar multidisipliner çalışma ile Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. 
 
Yrd. Doç. Dr. Atınç ÇOLTU 1987 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör kadrosuna atanmış ve 41 yıllık meslek hayatının sonunda 5 Temmuz 2011 tarihinde yaş nedeni ile emekliye ayrılmıştır. 1992 yılında Anabilim Dalı Görükle Kampüsü içinde Temel Bilimler binasındaki yerine, 2000 yılında Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi içindeki yerine taşınmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında kurulduğu tarihten bu yana toplam 30 Araştırma Görevlisi göreve başlamıştır. Bunlardan 14 tanesi Adli Tıp uzmanı olmuş, 11’i ise ayrılarak başka dallarda uzmanlıklarına devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında şu anda 3 profesör, 9 araştırma görevlisi kadrosu ile hizmet verilmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanlığı görevi 1983-2003 yılları arasında Prof. Dr. Atınç Çoltu, 2003-2012 yılları arasında Prof. Dr. Dilek Durak, 2012-2016 yılları arasında Prof. Dr. Recep Fedakar tarafından yürütülmüştür. 2016 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na yeniden Prof. Dr. Dilek DURAK atanmış ve halihazırda bu görevi sürdürmektedir. 
 
Anabilim Dalı’mızın ev sahipliğinde 1 ulusal kongre ve 3 sempozyum düzenlenmiştir.
1) 2. Adli Bilimler Kongresi,1996, Uludağ Kirazlıyayla Oteli, Bursa
2) Yeni TCK ve Adli Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 2004, Uludağ Kirazlıyayla Oteli, Bursa
3) Bursa Adli Tıp Günleri, 2006, Uludağ Ağaoğlu Otel
4) Bursa Uludağ Adli Tıp Günleri Cinsel Suçlar Yasa Tasarısı, 2011, Mudanya Otantik Otel
 

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalımız, öğretim üyesi ve öğretim elemanları odalarını, seminer salonu ve poliklinik odasını içerecek şekilde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi birinci katında yerleşiktir.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim almaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden ilgili yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları, gerekli rotasyon eğitimlerini başarıyla tamamlamaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlayarak ve başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Anabilim Dalımızın araştırma alanları içerisinde adli otopsi, adli toksikoloji ve narkotik, adli yaş tayini araştırmaları önemli yer kaplamaktadır. Adli olaylar sonrası meydana gelen yaralanmanın niteliği ile ilgili kati adli raporlar, maluliyet raporları, cinsel istismar mağdurlarının muayenesi ve bu hususlarda rapor düzenlenmesi, adli yaş tespiti raporları ile çeşitli adli bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya