En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

17 Mart, 2023 - 11:15 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyen ve araştırmacılar, 12-15 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. 

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Uz. Dr. Hülya Köse ve Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç, İmmünoloji Anabilim Dalında görevli Arş.Gör. Abdurrahman Şimşek, Doktora Öğr. Muhammed Ali Kızmaz, Yük.Lis. Öğr. Tuğçe Bozkurt ve Prof. Dr. Ferah Budak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında görevli Öğr. Gör. Dr. Ferdi Öztürk ve Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu tarafından hazırlanan “Juvenil Skleroderma Tanılı Çocuk Hastalarda İnterferon Gen Ekspresyonu ve Hastalık Aktivasyon İlişkisinin Araştırılması” isimli çalışma en iyi sözlü bildiri birincilik ödülünü aldı.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya