BUÜ Tıp Fakültesine Poster Bildiri Birincilik Ödülü

13 Kasım, 2023 - 16:26 -- SELİM
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen "ENDOKURS 7 - Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu"nda BUÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Bilim Dalı Yan Dal Araş. Gör. Dr. Erhan Hocaoğlu'nın sorumlu araştırmacı olduğu "Aromataz İnhibitörü ve Gonadotropin Kombine Tedavisiyle Fertilite Sağlanan Dirençli Prolaktinoma Olgusu" başlıklı bildiri ile Poster Bildiri Birincilik Ödülü kazanmıştır.

Yan Dal Araştırma Görevlisi ve öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya