Sözlü Bildiri ödülü

31 Ekim, 2022 - 13:25 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bu yıl 37.’si 26-30 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ANKEM (Akılcı Antibiyotik Kullanımı) Kongresinde Op. Dr. Ahmet Ümit SABANCI’nın geliştirdiği, Tıp Fakültemizin Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antimikrobiyal Etkinlik Test Laboratuvarında Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN kontrolünde, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Perihan ERKAN ALKAN ve Bio. Bekir Akça’nın yürüttüğü nano partiküler ozon solüsyonunun vajinit etkenlerine etkisinin laboratuvar ortamında test edildiği “Pantotenik Asitli Nanopartikül Lipozomal Ozon Solüsyonları Vajinit Tedavisinde Bir Yer Bulabilir mi?” başlıklı çalışma SÖZEL SUNU İKİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya