Sözel Bildiri Ödülü

6 Aralık, 2022 - 10:31 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıaln 10. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresinde fakültemiz Kadın Doğum Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof.Dr. Gürkan Uncu, Doç.Dr. Işıl Kasapoğlu, Doç.Dr. M. Kiper Aslan, Arş. Gör. Tansu Bahar Gürbüz, Arş. Gör. Tuğba Akkök, Arş. Gör. Ö.Çağatay Mesut'un  "Endometrioziste Noretindron Asetat Ve Dienogestin Semptomatolojik Ve Radyolojik Etkilerinin Karşılaştırıldığı Prospektif Ve Randomize Çalışmanın İlk Sonuçları" başlıklı sözel bildirisi ikincilik ödülü almıştır.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya