Hemşirelerden el hijyeni alışkanlığını tetikleyecek yenilikçi proje

13 Aralık, 2021 - 13:24 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyen ve klinisyen hemşireler ile hekimin yer aldığı multidisipliner bir araştırma grubunun üstlendiği “Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Hemşirelere UVA Destekli Verilen El Hijyeni Eğitiminin Kirkpatrick Modeline Göre Değerlendirilmesi” isimli çalışma verileri Aralık ayı itibariyle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Bakım Ünitelerinde toplanmaya başlandı. 
 
Genel Araştırma Projesi olarak desteklenmeye hak kazanan ve Öğr. Gör. Dr. Hülya Yılmaz’ın yürütücülüğünü yapacağı projede; Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Yılmaz ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Hemşiresi Dilan Ayhan yer alıyor.
 

İLK ETAPTA YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNE UYGULANACAK

 
Uygulanacak araştırma projesi; özellikle pandemi döneminde ayrıca önem kazanan el hijyeni davranışlarını pekiştirmeyi ve görünür kılmayı destekliyor. Yürütülecek özgün projenin yoğun bakım hemşirelerinin ellerini ne kadar etkin yıkadıklarına yönelik ultraviyole ışık yardımıyla objektif veri sunması ve çalışmada kullanılacak eğitim setinin Covid-19 ile mücadelede el yıkama davranışlarını geliştirmesi açısından önem taşıyor. 
 
İlk etapta yoğun bakım hemşireleriyle yürütülecek projenin, sonraki dönemlerde diğer ünitelerde çalışan hemşireleri, hekimleri, diğer sağlık çalışanlarını ve hasta bakım personellerini de kapsama alacak şekilde genişletilerek sürdürülmesi hedefleniyor.
 
Proje ekibi, çalışmalarında kendilerine verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’a teşekkür etti.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya