Kalite ve Akreditasyon Belgeleri

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programı Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını Karşıladığı saptanmış olup 01.01.2024 tarihine kadar Akredite edilmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,  Europan Board of Urology (EBU) tarafından akredite edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı, Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) tarafından akredite edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi, Avrupa Tıbbi Uzmanlar Birliği (UEMS) ve Avrupa Anestezi Derneği (European Society of Anaesthesiology - ESA) Yeterlik Kurulu tarafından üçüncü kez akredite edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi akredite edildi. UÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, bu alanda Türkiye’de akredite edilen ilk birim oldu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi 27.02.2014 tarihi itibarıyla 5 yıllığına akredite edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı "Türk Cerrahi Derneği Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu'nun belirlediği Genel Cerrahi Eğitimi ile ilgili koşulları karşıladığından yeniden "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı "Joint Residency Advisory and Accreditation Committee (JRAAC)" tarafından 26 Nisan 2014 tarihinde Brüksel'de yapılan toplantıda oy birliği ile 5 yıllığına tekrar akredite edilmiştir.

Uudağ Üniversitesi, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturduğu akademik programları ve bununla ilgili yaptığı çalışmalarıyla, öğrenci merkezli eğitimin AB düzeyinde bir çeşit tanınması ve mükemmellik ödülü anlamına gelen 'AKTS Etiketi'ni almaya hak kazandı. AKTS Etiketi, 2016 yılına kadar geçerli olacak.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programı Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını Karşıladığı saptanmış olup 01.01.2018 tarihine kadar Akredite edilmiştir.

Tıp Fakültesi’nin tüm birimleri, dünyanın saygın akreditasyon kuruluşlarından Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edildi.(2008)

JCI, yaptığı denetimler sonunda Tıp Fakültesi ve bağlı birimlerini 2012 yılında yeniden akredite etti. Belge 2015 yılına kadar geçerli olacak.

Tıp Fakültesi ve bağlı tüm birimleri, İngiliz Kalite Sistemi’ne (UKAS) dayanan ve Avrupa’nın en saygın kuruluşlarından biri olan SGS’den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesini aldı (2006)

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliğinin Avrupa Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu (UEMS - EBNM) tarafından akredite edildi. (2003)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji (Beyin Cerrahi) Kliniği’nde verilen uzmanlık eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi alanında Avrupa’da faaliyet gösteren Joint Recidency and Accreditation Commitee (JRAAC) tarafından resmen akredite edildi. (2006)

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında verilen uzmanlık eğitimi, Türk Klinik ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından akredite edildi. (2011)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalında verilen uzmanlık eğitimi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne bağlı Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edildi. (2010)

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulundan “Uzman Eğitimi Yeterlilik Sertifikası” aldı.(2016)

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi, Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliğinin Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu ve Avrupa Anestezi Derneğinin Ziyaret Kurulu tarafından (ESA/EBA of UEMS) akredite edildi. (2008)

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi, Türk Cerrahi Derneği’nin Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edildi. (2008)

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi, 28 Ekim 2011 tarihi itibariyle, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nce (Union Europenne des Medecins Specialistes-UEMS) akredite edildi.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda verilen uzmanlık eğitimi, 2 Kasım 2011 tarihinde Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda verilen uzmanlık eğitimi, Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliğinin Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu ve Avrupa Anestezi Derneğinin Ziyaret Kurulu tarafından (ESA/EBA of UEMS) re-akredite edildi (2011)

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya