Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon :
Fax :
E-posta :
Adres :

Tarihçe

Bursa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde, 1973 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesinde kurulmuştur. Bu protokol ile bakanlık hastaneyi Tıp Fakültesine vermiş, ancak bünyesinde 100 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesinin de kalmasını, ayrıca tıp fakültesinin kuracağı Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsünde, bakanlığa bağlı verem savaş dispanseri hastalarına da bakılmasını istemiştir.
 
İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesinin 1975 yılında ilan ettiği Göğüs Hastalıkları Doçentlik kadrosuna müracat eden Doç. Dr. Nihat Özyardımcı’nın 27.07.1975 tarihinde bu göreve atanması ile Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsü kurulmuştur. Uzun süre eğitim ve öğretimi tek başına sürdüren Doç. Dr. Nihat Özyardımcı uğraşlardan sonra kürsüsüne 1 uzman ve 3 asistan kadrosu almıştır. 
 
Uzman kadrosuna bugün emekli profesör olan Uzm. Dr. R. Oktay Gözü 1976 yılında atanmıştır. Daha sonra 3 asistan kadrosu daha verilen, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsü 1 doçent, 1 Uzman ve 6 asistan ile hem 100 yataklı servise bakmış, hem gelişimini tamamlamaya çalışmış, hem de eğitim ve öğretimi sürdürmüştür. 
 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının katkıları ile o yıllarda Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsünde, bronkoloji, bakteriyoloji, kan gazları, solunum fonksiyon testleri, biyokimya ve radyoloji laboratuarları kurulmuştur. 
Doç. Dr. Nihat Özyardımcı 1979 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Uzm. Dr. R. Oktay Gözü ise 1980 yılında doçentlik ünvanını almıştır. O yıllarda kürsüde 1 profesör, 1 Doçent, 2 Uzman ve 6 asistan kadrosu oluşmuştur. 1982 yılında çıkarılan 2547 sayılı üniversite yasası ile Uludağ Üniversitesi adı verilen Bursa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsü, Dahiliye içerisinde bilim dalı haline getirilmiştir. 
 
1983 yılında yapılan başvuru sonrasında, devlet denetleme kurulunun raporları sonucunda, Ocak 1984’de Türkiye’deki üniversiteler içerisinde ilk olarak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsü, müstakil anabilim dalına dönüşmüştür. Göğüs Hastalıklarının anabilim dalı olmasında Prof. Dr. Nihat Özyardımcı’nın büyük mücadelesi ve katkıları olmuştur.
 
 

Yer ve Altyapı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği 1992 yılında Tıp Fakültesinin Görükle’deki üniversite kampüsüne taşınmasıyla Sağlık Bakanlığı hastanesinde ayrılarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Tıp Fakültesi içerisinde kendisine tahsis edilen 12 yatakla, beşinci kata yerleşmiş 5 klinikten birisi olarak çalışmalarında yeni bir sayfa açmıştır. Bu geçici yerleşimden sonra 1995 yılı sonunda bugünkü 6.kattaki yerine önce Enfeksiyon Hastalıkları ile birlikte taşınmış, 22 Nisan 1999 tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları’nın kendi kalıcı yerine taşınmasıyla da tüm servise yerleşmiştir.  Halen bu serviste 23 yatakla hizmet vermektedir.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1976 yılından bu yana asistanlık eğitimi verilmektedir. Eğitim programımız Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2 Entegre ders programında yer alan ders saatlerimizin yanı sıra, 3. ve 5. sınıf öğrenci derslerimiz, ayrıca Uyku Hastalıkları, Mesleksel Akciğer Hastalıkları, alt solunum yolu enfeksiyonları seçmeli stajlarımız ile devam etmektedir. Araştırma Görevlisi eğitim programı ise haftalık literatür ve seminer saatlerimizde gerçekleştirilmektedir.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

2005 yılında açılan Uyku Laboratuvarı,  2007 yılında açılan İleri Solunum Fonksiyon Testleri ve Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Laboratuvarı üniteleri ile gelişimini sürdüren Göğüs Hastalıkları Kliniği 7 Mayıs 2014’de yenilenerek son görünümüne kavuşmuştur.
Yenilenen klinik içerisinde ayrıca genişletilmiş bronkoskopi ünitesi ile hizmet vermektedir. Anabilim Dalı Poliklinik binasında ise Genel Göğüs Hastalıkları Polikliniği yanı sıra Astım ve Alerji Polikliniği, Sigara Bıraktırma Poliklinikleri, Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı, Alerji Laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Temmuz 2015 tarihinde başlayan Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları, Kasım 2016’dan günümüze Anabilim Dalımız bünyesinde oluşturulan Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nde sürdürülmektedir. Nisan 2016 tarihinden beri haftada bir gün ameliyathane koşullarında anestezi anabilim dalı ile birlikte sedasyon eşliğinde Endobronşial Ultrasonografi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya