Fizyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Telefon : 0 224 2954030
Fax :
E-posta :
Web Sitesi
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.

Tarihçe

Bursa Tıp Fakültesi’nin yasal kuruluşunun gerçekleştiği 1970-1971 eğitim öğretim yılında öğrenciler İstanbul Tıp Fakültesinde eğitime başladı. Bursa’da birinci sınıfa öğrenci kaydı ilk olarak 1977-1978 eğitim-öğretim yılında yapıldı. Bu tarihe kadar öğrenciler eğitimlerini İstanbul Tıp Fakültesinde sürdürdüler.
 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Bilge 27.01.1978 tarihinde Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne atanarak Duaçınarındaki hastanenin bahçesindeki barakada bir odada göreve başladı. O zamanki ismi ile Fizyoloji Kürsüsü kurulmuş oldu. Kadir Kaymak 01.03.1978 de, Kasım Özlük 24.03.1978 de kürsünün ilk asistanları olarak göreve başladı. Prof. Dr. Muammer Bilge 14.08.1978 tarihinde elim bir trafik kazasında ailesi ile birlikte hayatlarını kaybetti. Öğretim üyesiz kalan Fizyoloji kürsüsü, Histoloji kürsüsü ile birleştirilerek Fizyoloji-Histoloji kürsüsü oluşturuldu. Kürsü başkanlığına Prof. Dr. Şermin Kalaycı atandı. 
 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji ve İç Hastalıkları Anabilim Dalları’nın danışmanlık ve teknik destekleri ile Kadir Kaymak ve Kasım Özlük Tıpta Uzmanlık ve takiben Doktora eğitimlerini tamamladılar. Doktora eğitimini 1983 yılında tamamlayan Dr. Kadir Kaymak aynı yıl Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalına geçiş yaptı. 
 
Fizyoloji-Histoloji kürsüleri 1984 yılında ayrıldı. Uzm. Dr. Kasım Özlük  1984 yılında Yardımcı Doçentliğe ve takiben  Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına atanması ile Fizyoloji Anabilim Dalı fiili olarak bu tarihte kurulmaya başladı. Fizyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bölümünün diğer Anabilim dalları ile birlikte Görükle kampüsündeki bu günkü yerine 1984 yılında taşındı.
 
Yrd. Doç. Dr. Kasım Özlük 17.10.1989 yılında Doçent oldu.  Anabilim Dalı’nın gelecekteki öğretim üyelerini yetiştirmek için, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalının desteği ile 1990 yılında Fizyoloji Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları başladı. 
Bugün itibarıyla Anabilim Dalımızda yetişmiş öğretim üye kadromuz; 
 
Prof. Dr. Kasım ÖZLÜK , Prof. Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Prof. Dr. Tülin ALKAN, Prof. Dr. Fadıl Özyener, Doç. Dr. Bülent Gören
 
Anabilim Dalımızda Profesör ünvanı aldıktan sonra ayrılan öğretim üyeleri;
Prof. Dr. Güldal SÜYEN (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı), Prof. Dr. Behzat NOYAN (Emekli) , Prof. Dr. Hakan GÜR (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı)
 
Anabilim Dalımızda Doçent ünvanı aldıktan sonra ayrılan öğretim üyeleri;
Prof. Dr. Sibel Taş (Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülesi Biyoloji Bölümü), Doç.Dr. Betül Çam (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
Anabilim Dalımızda günümüze kadar lisansüstü programlardan; 10 Yüksek Lisans,12 Doktora, 4 Tıpta Uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. 
 
Organize Edilen Ulusal Toplantılar
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi 1989. ULUDAĞ- BURSA
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXII. Ulusal Kongresi 1996.ULUDAĞ- BURSA

Yer ve Altyapı

Anabilim Dalı’mız, Temel Tıp Bilimleri Binası birinci katında yerleşiktir. Öğretim üyesi odaları, araştırma laboratuvarları ve öğrenci uygulama laboratuvarından oluşmaktadır.
Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarları: Genel Fizyoloji Laboratuvarı, Hematoloji Laboratuvarı, Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Nörovasküler Araştırma Laboratuvarı, Nöroendokrin Araştırma Laboratuvarı, Davranış ve Ağrı Araştırma Laboratuvarı.

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Anabilim Dalı’mızda lisans eğitimi yanında hem tıpta uzmanlık öğrencileri hem de yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim almaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl ve doktora eğitimi 4 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

- Hemostaz, koagülasyon ve fibrinolizis ile ilgili çalışmalar, 
- Epilepsi ve periferik sinir çalışmaları,
- Oluşmuş nöronal hasarı geri döndürebilecek ya da sonrasında nöronal hasarlanmayı önleyecek nöron koruyucu süreçlerin ortaya konulabilmesi için nöroproteksiyonu; 
Serebral iskemi modelleri (Gecici/Kalıcı fokal serebral iskemi modeli), Basiller arter oklüzyonu & SAK modeli, Kafa travması modeli, Spinal kord iskemi modeli, Hipoksik İskemik Ensefalopati modeli, Nörodejeneratif hastalık modelleri ile Deneysel Parkinson modeli ve Hiperoksik beyin hasar modeli başlıkları altında incelenmektedir. 
- Regülatör peptidlerin periferik ve santral enjeksiyonlarının kan basıncı, kalp hızı, gastrik mukozal hasarlar ve gastrik mukozal kan akımı üzerindeki etkileri ve etki mekanizmalarının araştırılması.
- Ağrı, öğrenme, bellek ve depresyon gibi çeşitli modellerin oluşturulduğu bu laboratuvarda çeşitli maddelerin etki mekanizmaları araştırılmaktadır.
- Egzersiz ve Solunum Fizyolojisi ile ilgili çalışmalar Kardiyo Pulmoner Egzersiz Testleri (KPET)  ve Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) özelinde Göğüs Hastalıkları ve Spor Hekimliği Anabilim dalları ile  disiplinlinler arası işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.