Dekanlık

Prof.Dr. Ekrem KAYA
DEKAN

 

Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Doç.Dr. A. Melda PAYASLIOĞLU
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI

 

Suat APAYDIN
FAKÜLTE SEKRETERİ