Dekanlık

Prof.Dr. Ekrem KAYA
DEKAN

 

Prof.Dr. Bahattin HAKYEMEZ Prof.Dr. Halil SAĞLAM
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI

 

Suat APAYDIN
FAKÜLTE SEKRETERİ