Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi değişmiştir.
Yeni yönergeyi görmek için tıklayınız.


---------------------------------------------------------------------------

Dönem-I Entegre Eğitim Programında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Programı görmek için tıklayınız.