Tıp Eğitimi ve Aday Öğrenciler

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Fakültemizin temel amacı, 

  • Çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; 

  • Araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; 

  • Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip;

  • Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen,

  • Birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlar ile donanmış; 

  • Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek;

  • Mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan; 

  • Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren;

  • Sağlık teknolojisini iyi kullanabilen hekimler yetiştirmektir.

 

Tıp Eğitiminin Süresi Kaç Yıldır?

Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. 2021 YKS Tavan puanı 492.40872, 2021 YKS Taban puanı 460,10847 puan türü MF-3’tür (Sayısal Puan Türü).Tavan Puana göre başarı sırası 2085, Taban Puana göre başarı sırası 8401. 
 

Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Süreci Akredite midir?

UTEAK-Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun 2017 yılında yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programımız Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış olup Fakültemiz, 01.01.2018-01.01.2024 tarihleri arasını kapsayan 6 yıllık süre için tekrar akredite edilmiştir.
 

Fakültemizde Nasıl bir Eğitim Modeli Uygulanmaktadır?

Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren entegre eğitim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Bu sistem doğrultusunda moleküler düzeyden daha kompleks insan organizması sistemlerine ve hastalıklarına ilerleyen eğitim programında öğrenciler tıp alanıyla ilgili bilgi ve becerileri preklinik ve klinik alanda birbirlerini destekleyecek şekilde entegre edilmiş olarak bir arada öğrenirler. Ayrıca Dönem I-III arasında, öğrencilerden “Klinik Gözlem Uygulaması” için belirlenen klinik anabilim ve bilim dallarında ve Acil Tıp Anabilim Dalı’nda gözlemci olmaları/nöbet tutmaları istenmektedir. Bu uygulamaları öğrenciler her yarıyılda bir kez yapmaktadırlar. 
 
Ocak 2016 da açılan “USİM-İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” entegre eğitime geçiş ile birlikte yeni eğitim programında da yerini almıştır. Mesleki beceri uygulamaları, çok sayıda yeni eğitsel maketin eklenmesiyle bu merkez salonlarında yapılmaya başlanmıştır. Siber anatomi, siber fizyoloji, bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları ve multidisipliner teknoloji alanları gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde altı birimlik standart hasta polikliniği ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren simülasyon birimi oluşturulmuştur. “Temel Simülasyon Birimi”nde acil servis, hasta gözlem odası, doğumhane, ultra-sound, eğitim ambulansı gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır. 
 
USİM-İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, 2020 yılı başında “İleri Simülasyon Birimi” eklenerek daha da güçlendirilmiştir. Bu birim; sanal hasta, endoskopi/bronkoskopi, artroskopik/jinekolojik/ürolojik cerrahi ve sanal gerçeklik simülasyonları, teknoloji tabanlı toplantı odası ve multidisipliner Ar-Ge faaliyetleri için özelleştirilmiş bir laboratuvardan oluşmaktadır. İleri Simülasyon Birimi ile USİM, Türkiye’de alanında fark yaratmaya devam etmektedir. 
 
Fakültemiz ayrıca temel tıbbi uygulamaların yapıldığı uygulama laboratuvarlarına sahiptir. Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük derslik ve 30’dan fazla küçük dershanede verilmektedir. Bu dershanelerin tamamında tüm teknolojik olanaklar mevcuttur.
 
Dördüncü ve 5. sınıflarda klinik stajlar blok eğitim olarak yapılmaktadır. Altıncı sınıf “Aile Hekimliği Dönemi” olarak programda yer almaktadır.  Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 900 yatak mevcuttur. Bu merkez, 2007 ve 2012 yıllarında uluslararası bir kuruluş olan JCI tarafından akredite edilmiş, ayrıca SGS’den ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008; BBS’den  ISO 9001:2015 ve 2021’de TSE’den ISO 9001:2015 kalite belgelerini almıştır. 
 

39 ÜNİVERSİTEDEKİ 129 LİSANS PROGRAMINA TYÇ VE AYÇ LOGOLU DİPLOMA HAKKI

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin "yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde" kolaylık sağlanacak.
 

- Türk Yükseköğretiminde bir ilk

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, TYÇ Kurulu, 21 Aralık 2021'de ilk kez 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirilmesine karar verdi. TYÇ'ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna sunuldu.
 
YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.
 

- TYÇ ile AYÇ logolu diplomalar ne tür imtiyazlar elde edecek?

Türkiye'deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.
 
AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya