Y. GÜRKAN TÜRKER

Y.GÜRKAN TÜRKER
Ünvanı: 
Prof.Dr.
Bölüm: 
Cerrahi Bilimler
Anabilim Dalı: 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bilim Dalı: 
Algoloji
Anabilim Dalı Başkanı

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya