Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

      05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim programlarında azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının aşağıdaki şekilde düzenlenerek; 1) Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına, 2) 2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan öğrenciler için anılan maddenin (c) fıkrasındaki sınav haklarının kullandırılmasında, a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılmasına, b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına, c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de “a” ve “b” bentlerindeki açıklamalara göre işlemlerin yürütülmesine, d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle) e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda bu haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimi bitiş tarihinden itibaren (09 Eylül 2023) iki iş günü içerisinde 11-12 Eylül 2023 tarihleri arasında bağlantıda yer alan "FORMU" doldurarak başvurmaları gerekir. Başvuruların uygunluğu 13-15 Eylül tarihleri arasında komisyonlarımızca değerlendirilecektir.

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya