7417 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi Kapsamında Öğrenim Affı Başvurusu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Aşağıda linkte gerekli açıklamaları inceleyebilirsiniz.
Fakültemizde başvurular şahsen yada posta yoluyla olmaktadır.
"Posta yoluyla gönderilecek başvurularda kargo/posta şirketlerine bağlı olarak gerçekleşecek olan SON BAŞVURU TARİHİ SONRASINDA İLGİLİ BİRİME ULAŞMASI MUHTEMEL BAŞVURULARDA tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup hak mağduriyeti yaşanmaması için başvuru gönderim ve teslim sürelerinde SON BAŞVURU TARİHİNİN dikkate alınarak işlem yapılması önem arz etmektedir."

https://uludag.edu.tr/oidb/duyuru/view?id=26730&title=7417-sayili-kanunu...

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya