2022 Yılı 2. Dönem TUS Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

2022 YILI 2. DÖNEM TUS – SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA ÜNİVERSİTEMİZDE UZMANLIK EĞİTİMİ ALMAK ÜZERE YERLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR

  • Sağlık Bakanlığı Adına Fakültemizde Uzmanlık Eğitimi yapma hakkı kazanmış olanlar, ilk aşamada başvurularını üniversitemize değil;  SAĞLIK BAKANLIĞI’ na yapacaklardır. Başvuru işlemleri ile ilgili Bakanlık tarafından yapılacak işlemler için https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak olan duyuru takip edilebilir.

 

  • Başvuru ve yerleştirme işlemleri SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından tamamlandıktan sonra, uzmanlık öğrencileri ilerleyen tarihlerde, kurumumuzda uzmanlık eğitimi almak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak görevlendirilecekler; özlük haklarının bulunduğu kurumdan ayrılış yapacak ve üniversitemizde göreve başlayacaklardır. Göreve başlamak için üniversitemize gelecek olan uzmanlık öğrencilerinin ilk etapta Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Bürosu’ na müracaat etmeleri gerekmekte olup; bu aşamada talep edilecek olan belgeler aşağıda listelenmiştir:

 

 

1

Fotoğraf (Vesikalık)

10 Adet

2

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Adet

3

Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

2 Adet

4

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

2 Adet

5

Diploma tescil bilgilerine ilişkin çıktı. (turkiye.gov.tr adresinden, Doktor Bilgi Bankası)

1 Adet

5

Askerlik Durum Belgesi (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

2 Adet

6

Yerleştirme Sonuç Belgesi.

2 Adet

7

HİTAP Hizmet Dökümü (turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

2 Adet

8

Eğer yıllık izine hak kazanılmışsa, kurumundan yıllı izin durumunu gösterir belge.

1 Adet

9

Sağlık Bakanlığı görevlendirme onay örneği

1 Adet

 

 

 

 

 

2022 YILI 2. DÖNEM TUS – YABANCI UYRUKLU KONTENJANI İLE YERLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

                2022 Yılı 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemleri sonucunda, yabancı uyruklu kontenjanı ile, Fakülteniz ……………………………………………………………………………………………….  Anabilim Dalında ihtisas yapma hakkını kazandım.

Halen …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… görev yapmaktayım.    

                Halen hiçbir yerde görev yapmamaktayım.

Kayıt ve göreve başlayış işlemlerimin yapılabilmesi için gereğini müsaadelerinizi arz ederim.

 

                                                                                                                              Tarih                     :………………………………

                                                                                                                              Adı Soyadı          :………………………………

                                                                                                                              İmza                      :………………………………

 

 

Adres :

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

 

Ev Tel    : ………………………………………………………..

 

Cep Tel : ………………………………………………………..

 

e-posta : …………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER

01

Fotoğraf (Vesikalık)

10 Adet

02

Pasaport fotokopisi

2 Adet

03

Yerleştirme sonuç belgesi

2 Adet

04

Çalışma izni ya da ikamet izni fotokopisi (Eğer daha önce alınmışsa)

2 Adet

05

Türkiye’ de bir üniversiteden mezun olmuş olanlar için diploma fotokopisi

2 Adet

06

Yurt dışında bir üniversiteden mezun olmuş olanlar için: Diploma (Yabancı dilde) fotokopisi, Diplomanın YÖK denkliği (NOTER ONAYLI OLACAKTIR), Diplomanın Türkçe çevirisi (NOTER ONAYLI OLACAKTIR).

2’ şer Adet

07

Yurt dışında bir üniversiteden mezun olmuş olanlar için: Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği; uzmanlık eğitimine başlama tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde kuruma teslim edilmesi zorunludur.

1 adet

08

İkametgah (İkamet adresi değişecek ise veya ikametgah kaydı mevcut değilse, bu aşamada getirilmeyip kurumumuzda göreve başlandıktan sonra getirilebilir.)

2 adet

09

Sağlık Kurulu Raporu - Tam Teşekkülü Hastaneden. (Özel hastanelerden alınan raporlar da geçerlidir.)

2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)

 

  • Yabancı uyruklu kontenjanı kapsamında başvuracak adaylar, başvuruya ilişkin evraklarını, şahsen, posta yolu ile ya da e-posta yolu ile (tdpersonel@uludag.edu.tr) tarafımıza ulaştıracaklardır.
  • E-posta yolu ile başvuru yapan adaylar, belgelerin asıllarını göreve başlamak için Fakültemize geldiklerinde teslim edeceklerdir.
  • Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Bürosu

16059 Görükle / BURSA

  • Başvurusunu posta yoluyla yapacak olanların evrakları asıllarıyla birlikte ve evrak sayılarına (adet) uygun olarak göndermeleri gerekmektedir.
  • İlan Tarihi                             : 04.11.2022
  • Son Başvuru Tarihi             : 18.11.2022 (Saat: 17:00)
  • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Bürosu Telefon Numaraları:  0224 2950051 - 0224 2950081

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya