Kardiyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

Telefon : 0 224 2951640 - 41
Fax : 0 224 2951628
E-posta :
Web Sitesi
Adres  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
 

Tarihçe

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç.Dr.Jale CORDAN’ın 28.06.1977 tarihinde Bursa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine atanması ile fakültemizde İç Hastalıkları bünyesinde Kardiyoloji seksiyonu kurulmuştur.
        Kardiyoloji seksiyonunda hasta takibi ve bilimsel çalışmalar, klinik ve poliklinik çalışmaları İç Hastalıkları Kürsüsünden rotasyonla gelen asistanlarla yürütülmüştür. 
        Daha sonra bu seksiyonda altı yataklı Koroner Yoğun Bakım, Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi laboratuvarları kurulmuş ve Kardiyoloji Polikliniği çalışmalarına başlamıştır.
        Kardiyoloji seksiyonunca kurulan Hemodinami Laboratuvarı Radyoloji’nin skopi odasında hizmet vermiş, aynı mekanda 3 gün Kardiyoloji seksiyonu, 1 gün Pediatrik Kardiyoloji, 1 gün Nöroloji ve Nöroşirürji Kliniği çalışmıştır. 
        1982 yılında YÖK kanundan sonra Rektör’ün emri ile Hemodinami Laboratuvarı kapatılmıştır. 
        17.12.1982 yılında Prof.Dr. Nedim ÇOBANOĞLU Dicle Üniversitesi’nden gelerek Kardiyoloji seksiyonuna atanmıştır. 
        17.05.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ”Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU atandı. 
        1976 yılında Görükle’de yapımı başlamış olan Uludağ Üniversitesi Kampüsü 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Kardiyoloji Anabilimdalını oluşturan Kardiyoloji Polikliniği, Kardiyoloji Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Noninvasiv Laboratuvarında (EKG-Ekokardiyografi, Holter, ve Efor testi) yeni yerleşim yeri olan kampüste hizmet vermeye başlamıştır.
 
          28-29 Eylül 1981 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği ile ortaklaşa çalışılarak Bursa’da ilk Ulusal Kardiyoloji Kongresi yapılmıştır. 
 
 28.09.1993 Bursa’da ikinci kez Ulusal Kardiyoloji Kongresi düzenlenmiştir. 
            İpeker Ailesinin katkıları ile 1995 yılında Kardiyoloji kliniği, yoğun bakımı dört duvar durumundan alınarak modern bir Kardiyoloji kliniği oluşmuştur.  
            Dr. Ali AYDINLAR 1985 yılında, Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ 1990 yılında Kardiyoloji seksiyonunda uzman olarak çalışmaya başlamıştır, 
            Daha sonraki dönemde İç Hastalıkları asistanı olarak başlayan ve Kardiyolojinin Anabilim Dalı kurulması ile Kardiyoloji asistanlığına geçen Dr.Dilek YEŞİLBURSA ve Dr.Kani GEMİCİ de kardiyoloji anabilim dalında çalışmaya başlamışlardır.        
            1993 yılında Dr.Ethem KUMBAY, Dr. A.Rıza KAZAZOĞLU ve Dr.O.Akın SERDAR kliniğe atanmış ve modern bir şekilde Kardiyoloji Anabilim Dalı Hemodinami Laboratuvarı faaliyete geçmiştir.  Böylece Kalp Kateterizasyonları, Koroner Anjiyografi, PTCA ve Stent uygulamaları başlatılmıştır. 
İlk Koroner Anjiyografi 3 Ağustos 1993 tarihinde yapıldı. 
Hemodinami Servisi, Konsey salonu Türkiye’nin ilk kimya mühendislerinden Sayın Y. Mühendis Nerime Yüksel’in bağışlarıyla yapıldı.
Dr.Ali Aydınlar 19.10.1987 tarihinde yardımcı doçent , 18.10.1995 Tarihinde Doçent ,13.02.2001 Tarihinde Prof kadrosuna atanmıştır.
Dr.Osman Akın Serdar  12.12.1994 tarihinde Yardımcı Doçent, 11.10.1996 tarihinde Doçent ve 20.03.2003 tarihinde de Prof kadrosuna atandı.
Dr.Sümeyye Güllülü 22.09.1997 de Yardımcı doçent ,3.10.1999 tarihinde Doçent  ve  21.7.2005 tarihinde Prof ataması yapılmıştır.
Dr.Dilek Yeşilbursa   22.4.1998 de Yardımcı doçent , 03.11.2000 tarihinde Doçent  ve   24.01.2007 tarihinde Prof ataması yapılmıştır.
Dr. Bülent Özdemir  , 04.10.2004 de yardımcı doçent ,17.06.2010 tarihinde doçent olup   31.12.2015 tarihinde Prof ataması olmuştur.
Dr. İbrahim BARAN 02.10.2000 tarihinde yardımcı doçent, 20.03.2006 tarihide Doçent,  27.10.2011 tarihinde de Profesörlük kadrosuna atanmıştır.Şu anda özel bir hastanede çalışmaktadır. 
Dr.Ali Aydınlar Mart - Haziran 1995 ayları arasında 3 ay süre ile Cleveland Clinic (USA) İnvaziv çalışmalara gözlemci olarak katılmıştır.
Dr.Dilek Yeşilbursa 1 Kasım 1999-30 Nisan 2000 Tarihleri arasında University  of Alabama (USA) Ekokardiyografi laboratuarında çalışmıştır. 
Dr.Sümeyye Güllülü Mayıs-Temmuz 1999 da Oregon Health Science University-Portland Oregon (USA) Ekokardiyografi laboratuarında çalışmıştır.
Dr.İbrahim Baran 10 Ocak-10 Mayıs 2003 tarihleri Arasında Cleveland Clinic (USA) İnvaziv  kardiyoloji ve IVUS çalışmalarına katılmıştır.
 
2003 yılında Kardiyoloji Kliniği devletin imkanlarıyla yenilendi.        
Doç.Dr. Kani GEMİCİ  13 Şubat 2004  tarihinde Üniversitemizden ayrılarak İstanbul’da bir özel hastaneye geçmiştir.
Dr.Aysel Aydın Kaderli, 2003 tarihinden itibaren kliniğimizde uzman doktor olarak çalışmaya başlamıştır. 13.11.2009 da Yardımcıdoçent ,30.06.2011 tarihinde de Doçent  olmuştur.Şu anda özel bir hastanede çalışmaktadır.
Dr.Tunay Şentürk, 2004 tarihinden itibaren uzman doktor olarak kliniğimizde çalışmaya başlamıştır.
Dr.Tunay Şentürk 5.2.2013----17.6.2013 Tarihleri arasında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde   Kalp Transplantasyonu Eğitimini başarı ile tamamlamıştır.
Dr.Tunay Şentürk, Farmakoloji Anabilim Dalı"nda doktora programını 21.06.2013 tarihinde tamamlamıştır.
Dr.Tunay Şentürk 13.11.2009 tarihinde Yardımcıdoçent ve 23.03.2012 tarihinde de Doçent kadrosuna atanmış ,yayınları ve çalışmaları gerekli kriterleri fazlasıyla karşılamakta   olup Prof kadrosu beklemektedir.
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji  Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince  yayınlandı.
Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU’nun 01-07-1997  tarihinde emekli olması ile Prof.Dr.Jale Cordan Anabilim Dalı  Başkanlığına seçilmiştir ve Profesör Cordan 12-05-2005 tarihinde emekli olmuştur. Bu tarihte Anabilim Dalı başkanlığına Prof.Dr.Ali AYDINLAR seçilmiştir.
17-21 Mart 2010 tarihlerinde Kardiyoloji Anabilim Dalımızın yönetiminde ilk Kardiyoloji Kongresi, Uludağ Kardiyoloji Günleri 1 adı altında yapıldı. 
1-3 Mart 2013 tarihlerinde Kardiyoloji Anabilim Dalımızın yönetiminde ikinci kez Kardiyoloji Kongresi, Uludağ Kardiyoloji Kongresi 2 yapıldı.
Prof.Dr.A.Rıza KAZAZOĞLU. 16 Nisan 2010  tarihinde sağlık nedenleri ile emekliye ayrılmıştır.    
17 Ocak 2011 tarihinde Prof. Dr. Ethem KUMBAY Anabilim dalımızdan ayrılarak Bursa’daki bir özel hastaneye geçmiştir. 
6 Aralık 2011 tarihinde Kardiyoloji kliniği, yoğunbakımı, polikliniği ve hemodinami servisi Sayın İsmail Hakkı YILMAZ tarafından alet ve mobilya olarak yenilenmiştir.
17 Kasım 2011 tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
01.04.2013 tarihinde Dr.Saim SAĞ Uzman olarak Kardiyoloji Anabilim Dalına atanmıştır.
Prof.Dr.Sümeyye Güllülü ve 2015 yılında İtalya Bologna Üniversitesinde “Pulmoner Vasküler Hastalıklar” Master programına ve
 26 nisan 2016 da washington DC de “ISHLT Academy: Core Competencies in Heart Failure & Cardiac Tx Medicine “ kursuna  katılmıştır.
31.03.2016 Prof.Dr.Mustafa Yılmaz Bursa Yüksek İhtisas hastanesinden, Anabilimdalımıza atandı. 
 
17 kasım 2016 Tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi yenilenmiştir.
06.01.2017   Tarihinde Prof.Dr.İbrahim Baran,Doç.Dr.Aysel Aydın Kaderli,Uzm.Dr.Saim Sağ Anabilimdalımızdan ayrılmıştır.Bursa’da özel hastanelerde çalışmaktadırlar. 
       
Halen Kardiyoloji Anabilim Dalında  toplam 7 Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimini sürdürmektedir.
 
Kardiyoloji Anabilimdalınde şu anda görev yapan öğretim üyeleri şunlardır:
Prof.Dr.Ali Aydınlar 
Prof.Dr.Osman Akın Serdar
Prof.Dr.Sümeyye Güllülü
Prof.Dr.Dilek Yeşilbursa
Prof.Dr.Bülent Özdemir
Doç.Dr.Tunay Şentürk
Prof.Dr.Mustafa Yılmaz
 
Uzmanlık eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapan doktorlar şunlardır:
Dr.Ali AYDINLAR,            
Dr.Dilek YEŞİLBURSA,
Dr.Kani GEMİCİ,
Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ,
Dr.Cem HEPER,
Dr.Alper SERÇELİK,
Dr.Melih AKSU,
Dr.İbrahim BARAN, 
Dr.Bülent İLÇÖL,
Dr.Kubilay KAYA,
Dr.Aslan ÖZDEMİR,
Dr.Fatih TEKİNER,
Dr.Erkan EKİCİBAŞI
Dr.Ertuğrul MEHMETOĞLU,
Dr.Ahmet Yener ODABAŞI,
Dr.Sevil GOGOLADZE GÜÇLÜ,
Dr.Davran ÇİÇEK,
Dr.Emir DOĞAN,
Dr.Melike AYDIN,
Dr.Tunay ŞENTÜRK, 
Dr.Yelda SALTAN, 
Dr.Uğur YUVANÇ, 
Dr.Neslihan ŞENGEZER, 
Dr.Baybars TÜREL,
Dr.Metin GÜRBÜZ,
Dr.Tarık TORUN, 
Dr.Bülent ÖZDEMİR,
Dr.Murat SARAÇ, 
Dr.Adem EKBUL, 
Dr.Şenol COŞKUN, 
Dr.Aysel AYDIN KADERLİ, 
Dr.Saim SAĞ,
Dr.Çağdaş AKGÜLLÜ,
Dr.Murat FAZLIOĞLU,
Dr.Ufuk ERYILMAZ,
Dr.Kemal KARAAĞAÇ,
Dr.Enver YÜCEL,
Dr.Salih ERYILMAZ,
Dr.Hakan  UÇAR,
Dr.Yusuf AKTÜRK,
Dr.Barış ŞENSOY,
Dr.Sinan ARSLAN,
Dr.Özlem AYDIN,
Dr.Gökhan BİLGİLİ,
Dr.Sezgin ALBAYRAK,
Dr.Ali  EMÜL,
Dr.Zeynel Abidin YETGİN
Dr.Tolga DOĞAN
Dr.Özlem AKTAŞ,
Dr.Osman ÖZDABAKOĞLU,
Dr.Can ÖZBEK,
Dr.Ahmet TÜTÜNCÜ,
Dr.Taner KUŞTARCI,
Dr.M.Fethi ALİŞİR,
Dr.Sinem ÖZBAY,
Dr.Mesut KEÇEBAŞ,
Dr.Feyzullah BEŞLİ,
Dr.Selda KARABACAK,
Dr.Ferit BÖYÜK,
Dr.Şeyda GÜNAY,
Dr.Mehmet HAMİDİ,
Dr.Serhat ÇALIŞKAN,
Dr.Ufuk POLAT,
Dr.Ahmet YILDIRIM,
Dr.Fatih GÜNGÖREN,
Dr.Ali Uysal
Dr.Seçkin Dereli
Dr.Kerem Köz
Dr.Ercan Çeğilli
Dr.Alper Öztürk
Dr.Ömer Bedir
 
Kardiyoloji Kliniğinde 20 yatak, Yoğun Bakım Ünitesinde 11 yatak, Hemodinami Laboratuvarında 14 yatak olmak üzere; toplam 45  yatakla Kardiyoloji Anabilim Dalı hizmet vermektedir. 
  
Anabilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri:
Prof. Dr. Nedim ÇOBANOĞLU: 1982-1997   
Prof. Dr. Jale CORDAN:1997-2005
Prof.Dr.Ali AYDINLAR:2005-2018 (halen göreve devam etmektedir)
 
 
BAŞARILAR/İLKLER:
1978 yılında ilk Kateter ve Ekokardiyografi yapıldı.
1981  tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği ile ortaklaşa çalışılarak Bursa’da ilk Ulusal Kardiyoloji Kongresi yapılmıştır. 
1993 tarihinde ilk Koroner Anjiyografi yapıldı.
1995 yılında İpeker Ailesinin katkıları ile Kardiyoloji kliniği, yoğun bakımı dört duvar durumundan alınarak modern bir Kardiyoloji kliniği oluşmuştur.  
2003 yılında Kardiyoloji Kliniği devletin imkanlarıyla yenilendi.       
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji  Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince  yayınlandı.
2010  tarihlerinde Kardiyoloji Anabilim Dalımızın yönetiminde ilk Kardiyoloji Kongresi, Uludağ Kardiyoloji Günleri 1 adı altında yapıldı. 
2011    tarihinde Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
2011    tarihinde Kardiyoloji kliniği, yoğunbakımı, polikliniği ve hemodinami servisi  Sayın İsmail Hakkı YILMAZ tarafından yenilenmiştir.  
 
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK FAALİYETLERİ:
Uludağ İç Hastalıkları Kongrelerine düzenlemesine ve faaliyet olarak Kardiyoloji Anabilim Dalı katılmaktadır.   
Uludağ Kardiyoloji Günleri Toplantısı 2010, 2013
2005 yılında Kardiyoloji Anabilim dalınca Prof.Dr.Jale Cordan’ın editörlüğünde Kardiyoloji  Kitabı Uludağ Üniversitesi Basımevince  yayınlandı.
 
Prof. Dr. Ali Aydınlar’ ın KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Doç. Dr. Ali Aydınlar: TÜBERKÜLOZ PERİKARDİT, Editör: Prof Dr. Nihat Özyardımcı: AKCİĞER VE AKCİĞER DIŞI ORGAN TÜBERKÜLOZLARI, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1999, s 212-223
Doç. Dr. Ali Aydınlar: İSKEMİK KALP HASTALIKLARINDA EKG, EKG Özel sayısı. Editör: Prof. Dr. Jale Cordan: 14:1, Şubat 2001, 29-51
Doç. Dr. Ali Aydınlar: DİABETİK KALP HASTALIKLARINDA KLİNİK YAKLAŞIM, HER YÖNÜ İLE DİABETES MELLİTUS. Editör: Doç. Dr. Mustafa Yenigün: İstanbul:Nobel, 2001 s 857-891
Prof. Dr. Ali Aydınlar: PERİKARDİYAL  EFÜZYONLAR, Editörler:  Prof. Dr. Kayıhan Engin, Prof.Dr.Nihat Özyardımcı. AKCİĞER KANSERLERİ. İstanbul.Avrupa kitapçılık, 2001 s 332-340
Prof. Dr. Ali Aydınlar: SİGARANIN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ, Editör:Prof. Dr. Nihat Özyardımcı  SİGARA VE SAĞLIK.  Bursa.Burkon,2002,2206-215
Prof. Dr. Ali Aydınlar:  EGZERSİZ STRES TESTİ s 67-74
            VENTRİKÜLER ARİTMİLERs217-224,
            MİYOKARD İSKEMİSİ s 265-273,
                                      KARARLI ANGİNA PEKTORİS S 275-284,
                                      AORT DARLIĞI S 389-396,
                                      AORT YETERSİZLİĞİ S 397-403,
            KARDİYO MİYOPATİLER S 455-470.KARDİYOLOJİ,
Editör: Prof.Dr.Jale Cordan,Bursa,Uludağ Üniversitesi Basımevi,2005.
Prof.Dr.Ali Aydınlar, Angina pektoris, s:56-67,İÇ HASTALIKLARI; Editör Prof. Dr. Enver Dolar. İstanbul, Nobel-Güneş Kitabevi, 2005.
Prof.Dr.Ali Aydınlar,Sarkoidozda kalp hastalıkları,s:108-128,SARKOİDOZ;Editör Prof.Dr. Nihat Özyardımcı.Bursa ,Uludaü Üniversitesi basımevi,2005.
Prof.Dr.Ali Aydınlar Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi Kapak Hastalıkları Özel sayısında  Sayı Editörü olarak Görev almıştır.2006
 
Prof.Dr. Akın Serdar KİTAP  EDİTÖRLÜĞÜ: 
Doç.Dr.O.Akın Serdar , Editör, PRİMER KARDİYOLOJİ, Güneş&Nobel Tıp Kitapevi ; 2000  
Prof.Dr.O.Akın Serdar, Editör, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi ,    " KARDİYOMİYOPATİLER ÖZEL SAYISI " 2007Cilt/Vol :3, Sayı/No : 24, 
Prof.Dr. Akın Serdar kitap bölüm yazarlığı :
Doç.Dr.O.Akın Serdar, " İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ", Editör : Prof. Dr. Çetin EROL, KLİNİK KARDİYOLOJİ ,MN Medikal & Nobel  2004 ;   s 581-589 
Prof.Dr.O.Akın Serdar , " KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ " Editör: Prof.Dr.Enver DOLAR, İÇ HASTALIKLARI,;Nobel & Güneş, 2005 ; s 19-31   
Prof.Dr. Akın Serdar ,A' DAN Z' YE KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ, 
 
KALP YETERSİZLİĞİNDE KULLANILAN BELİRTEÇLER "
Editörler : Prof.Dr. Ömer KOZAN, ,Prof.Dr. Mehdi ZOGHİ ; Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 ; 141-144  
Prof.Dr.O.Akın Serdar,“ KALP YETERSİZLİĞİ TANIMI VE PATOFİZYOLOJİSİ “Editör Prof.Dr. Ömer KOZAN ,TEMEL KARDİYOLOJİ, Güneş Tıp Kitapevleri,; 2011 ; s577-590 
 
Prof. Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ’NÜN KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: KÖTÜ VENTRİKÜLDE TANIDA VE CANLILIK ARAŞTIRILMASINDA EKOKARDİYOGRAFİ, Ed:Bülent Mutlu, Ciddi ventrikül yetersizliği: Tanıdan tedaviye, yeni yaklaşımlar. Anadolu Kardiyoloji dergisi özel sayısı, Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: özel Sayı 2; 45-53.
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü, Uz. Dr. Saim Sağ: MİKROVASKÜLER ANGİNA, Ed: Haldun Müderrisoğlu, L. Elif Sade: Koroner kan akışının değerlendirilmesi ve klinik önemi. Ankara; Başkent Üniversitesi Basımevi: 2012; 47-54
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: HİPERTROFİLER, Prof Dr Jale Cordan,Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, Elektrokardiyografi Özel Sayısı;T Klin J Cardiol, 2001; 14; 20-28.
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: İnfiltratif Kardiyomiyopatiler; Ed: Dilek Yeşilbursa. Kardiyomiyopatiler Özel Sayısı, Türkiye klinikleri Kardiyoloji: 2011: 4: 4: 72-81
Doç.Dr. Sümeyye Güllülü: DOPPLER TEMEL PRENSİPLERİ ve TEKNİK KISITLILIKLARI, Dr Mehmet Özkan: 3. Ekokardiyografi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul. Figür,2000, s 8-18.
Doç.Dr. Sümeyye Güllülü, Uz. Dr Bülent Özdemir: KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ASETİL SALİSİLİK ASİT, M. Ali Oto: Türk Kardiyoloji Seminerleri. Ankara, Pelin Ofset, 2003:3;1; 55-60.
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: EKOKARDİYOGRAFİDE DEĞİŞİK UYGULAMALAR, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 83-88.
Uz.Tunay Şentürk ,Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: ATEROSKLEROZUN PATOGENEZİ, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran, Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 247-250
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HİPERTANSİYON, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç. Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 325-334. 
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü, Prof. Dr. Mustafa Güllülü: HİPERTANSİYON TEDAVİSİ, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 335-345.
Uz. Dr. Aysel Aydın Kaderli, Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: KALP TÜMÖRLERİ, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 487-490. 
Doç. Dr.Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KALP, Prof Dr.  Jale Cordan, Doç.Dr. Dilek Yeşilbursa, Doç Dr İbrahim Baran,Doç.Dr. Sümeyye Güllülü :Kardiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi  Basımevi, 2005, s 83-88.
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: NORMAL KALBİN YAPI VE FONKSİYONLARI, Prof.Dr. Enver Dolar: İç Hastalıkları . İstanbul, Nobel Tıp kitabevleri, 2005, s 2-7.
Doç. Dr. Sümeyye Güllülü: KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ, Prof.Dr. Enver Dolar: İç Hastalıkları. İstanbul, Nobel Tıp kitabevleri, 2005, s 12-19.
Prof.Dr. Sümeyye Güllülü: PULMONER KAPAK, Prof. Dr. Çetin Erol, Doç. Dr. Mehmet Özkan Klinik ekokardiyografi. Ankara, MN Medikal& Nobel, 2007, s 279-288.
Prof.Dr. Sümeyye Güllülü: SİSTEMİK HASTALIKLARDA EKOKARDİYOGRAFİ VE KLİNİK PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ, William F. Armstrong, Thomas Ryan. Çeviri Editörü: Çetin Erol. Feigenbaum Ekokardiyografi. 7. Baskı. Ankara,Güneş Tıp Kitabevleri. 2011, s 741-774. 
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü: PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYONDA KONVANSİYONEL TEDAVİ, Cihangir Kaymaz, M. Serdar Küçükoğlu, Pulmoner Hipertansiyon. İstanbul,Aves&Books. 2012, 132-135.
 
Prof. Dr.Dilek YEŞİLBURSA’NIN  KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: Türkiye Klinikleri KARDİYOMİYOPATİLER Özel Sayısı Editör:Prof.Dr.Dilek YEŞİLBURSA, Türkiye Klinikler Kardiyoloji 4:4;2011
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ, Editör:Prof Dr. O.Akın Serdar: Kardiyomiyopatiler Özel sayısı. 3:27, 2007.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KARDİYOMİYOPATİ  TANIM VE SINIFLAMASI, Editör:Prof. Dr Dilek Yeşilbursa. Kardiyomiyopatiler Özel sayısı, 4:4;2011
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: HEDEF TEDAVİ: HEMODİNAMİ: VAZODİLATÖR TEDAVİ, Editör: Prof Dr. Metin Özenci, Kalp Yetersizliği Özel Sayısı. 1:1, 2008.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa:  EKOKARDİYOGRAFİ STANDART İNCELEME VE ENDİKASYONLARI, Editör: Prof Dr. Bilgin Timuralp. Ekokardiyografi Özel Sayısı. 16:6:2003.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: NORMAL ELEKTROKARDİYOGRAFİ, Editör:Prof Dr Jale Cordan, Elektrokardiyografi özel sayısı, 14:1, 2001.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP YETERSZİLİĞİNİN TANIM VE TERMİNOLOJİSİ, Editör:Prof Dr Ahmet Temizhan, Kalp Yetersziliği Özel Sayısı, 5:4, 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa, Prof Dr. O. Akın Serdar PRİMER KARDİYOLOJİ, Güneş-Nobel Kitapevi, Bursa-2000
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: FARMAKOLOJİK AJANLARIN KORONER AKIŞ YEDEĞİNE ETKİSİ, Editör:Prof Dr. Haldun Müderrisoğlu, Doç Dr. Elif Sade. Koronor Kan Akışının Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: PULMONER HİPERTANSİYONDA GEBELİK, Editör:Cihangir Kaymaz, Serdar Küçükoğlu. Pulmoner Hipertansiyon. AVES Yayıncılık Ltd. Şti. 2012
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE VAZODİLATÖR TEDAVİ, Editör: Prod Dr Ömer Kozan, Prof Dr. Mehdi Zoghi, A’dan Z’ye Kronik Kalp Yetersizliği. Güneş Tıp Kitapevleri 2010.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: ÜÇ BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ, Editör:Prof Dr Çetin Erol, Doç Dr Mehmet Özkan. Klinik Ekokardiyografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri. MN Medikal & Nobel Tıp Kitapevi, 2007.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM, Ed: Prof Dr Enver Dolar. İç Hastalıkları Nobel & Güneç Tıp Kitapevi 2005.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE GEBELİKTE KALP, KALP TÜMÖRLERİ VE TRAVMA, Ed: Prof Dr Enver Dolar. İç Hastalıkları Nobel & Güneç Tıp Kitapevi 2005.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: MİTRAL YETMEZLİĞİ VE MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005,s369-374. 
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: NONKARDİYAK CERRAHİYE GİDEN KALP HASTALRININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ed: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s523-530.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: PULMONER EMBOLİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s 361-366.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005, s251-258.
Prof Dr Dilek Yeşilbursa: EKOKARDİYOGRAFİ Editör: Jale Cordan, Dilek Yeşilbursa, İbrahim Baran, Sümeyye Güllülü. Kardiyoloji, Bursa 2005,s67-74.
 
Prof. Dr. İbrahim BARAN’ın KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Uz. Dr. İbrahim Baran : Gemici K, Baran İ. Örneklerle Tam EKG Kılavuzu: İstanbul Ulusal Tıp Kitabevi, 2001. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN: Gemici K, Baran İ, Özdemir B. Kardiyak Konsültasyon. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2005. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN:
Kalp Yetersizliğinin Fizyopatolojisi s 133-140
Pacemaker ve İmplante Edilebilir Kardiyoverter-Defibrilatörler s 231-236
Ani Kardiyak Ölüm ve Kardiyopulmoner Resüssitasyon s 237-244
Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları s 305-314
Kalp Hastalıklarında Rehabilitasyon s 319-322
Kor Pulmonale s 353-360
Akut Romatizmal Ateş s 369-374
Protez Kapakların Takibi s 411-416
Miyokarditler s 451-454
Gebelik ve Kalp Hastalıkları s 503-514
KARDİYOLOJİ, Editör: Prof.Dr. Jale Cordan. Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2005. 
Yard. Doç. Dr. İbrahim BARAN
Kardiyomiyopatiler, s, 92-97 
Miyokardit ve Spesifik Kalp Kası Hastalıkları s 98-99
Perikarditler s 100-102 
Akut Romatizmal Ateş s 103-106
İÇ HASTALIKLARI; Editör Prof. Dr. Enver Dolar. İstanbul, Nobel-Güneş Kitabevi, 2005. 
Doç.Dr. Aysel Aydın Kaderli KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI 
Bölüm 3: Egzersiz stres testi (67-75. sayfalar, 8 sayfa)
Bölüm 5: Kalp blokları (191-198. sayfalar, 8 sayfa)
    Supraventriküler taşiaritmiler (199-215, sayfalar, 16 sayfa)
Bölüm 9: Aort darlığı (389-396. sayfalar, 7 sayfa)
   Aort yetersizliği (397-403. sayfalar, 7 sayfa)
Bölüm 11: Perikardiyal hastalıklar (471–486, sayfalar, 15 sayfa)
                   Kalp tümörleri (487-490. sayfalar, 4 sayfa)
Editörler: Cordan J, Yeşilbursa D, Baran İ, Güllülü S: Kardiyoloji, Uludağ Üniversitesi Yayınevi Müdürlüğü Bursa, 2005 ISBN: 975-6149-01-9
 
Doç. Dr. Tunay Şentürk’ün KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ,  Editör:Prof.Dr. Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 145-150, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: VENTRİKÜLER ARİTMİLER, Editör:Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 217-224, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: ATEROSKLEROZUN PATOGENEZİ, Editör: Prof.Dr.Jale Cordan,  KARDİYOLOJİ KİTABI, 247-250, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: MYOKARD İSKEMİSİ, Editör: Prof.Dr.Jale Cordan KARDİYOLOJİ KİTABI  265-273 Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARARLI ANGİNA PEKTORİS, Editör;Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 275-284, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARARSIZ ANJİO PEKTORİS,Editör, Prof.Dr.Jale  Cordan ,KARDİYOLOJİ KİTABI,  285-294, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KORONER ARTER HASTALIKLARINDA İNVAZİV GİRİŞİM Editör, Prof.Jale  Cordan, KARDİYOLOJİ KİTABI, 315-317, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: PULMONER HİPERTANSİYON Editör, Prof.Dr.Jale  Cordan, KARDİYOJİ KİTABI, 349-359, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Yrd.Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KARDİYOMİYOPATİLER Editör, Prof.Dr.Jale Cordan, KARDİYOJİ KİTABI, 355-370, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005
Uzm.Dr.Tunay Şentürk: KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ TANIMI VE PATOFİZYOLOJİSİ  Editör, Prof.Dr.Jale Cordan, Temel Kardiyoloji Kitabı, 577-590, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011
 
Ödüller : 
2 Temmuz 1998 Sümeyye Güllülü:International College of Angiology Scientific Poster Presentation  Certificate of Avard  aldı.
28 Kasım 2004 Tunay Şentürk:XX.Ulusal Kardiyoloji kongresinde ‘Akut Miyokard İnfarktüsü geçiren hastalarda N-Asetil sisteinin oksidatif stres ve QT  dispersiyonu üzerine etkisi’ isimli posteriyle günün posteri ödülünü kazanmıştır.
29 Kasım 2005 Tunay Şentürk:XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresinde /Akut koroner sendromlu hastalarda serum paraoksanaz enzim aktivitesinin koroner  arter hastalığının şiddeti ve erken dönem prognoz ile ilişkisi ‘ isimli çalışması ile günün posteri ödülünü kazanmıştır.
28 Ekim 2007, Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,November “Aydin Kaderli Aysel, Senturk Tunay, Ozdemir Bulent, Baran İbrahim, Kazazoğlu Ali Rıza, Ekicibaşı Erkan, Aydinlar Ali. Association of microalbuminuria with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases.” çalışması ile mansiyon ödülü,
 9-12 Nisan 2009. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, “Celaleddin Demircan, Sinem Kıyıcı, Aysel Aydın Kaderli, Deniz Sığırlı, Candan Demiröz, Selim Gürel, Şermin Külahoğlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Stajı yapan öğrencilerinin çoklu zeka profili” çalışması ile birincilik ödülü aldı
7-10 Mayıs 2009.Aysel Aydın Kaderli: Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, , “Primer Kardiyak Lenfoma” başlıklı sunum ile en duru Türkçe üçüncülük ödülü.
 

Araştırma Görevlisi Eğitim Süresi: 

5 Yıl 
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları : 

Kardiyoloji konusunda araştırma yapmak,Uzmanlık eğitimi vermek,Bilimsel toplantılara katılmak.Hastaların tanı,tedavisinde ,araştırmalarda ekokardiyografi ,efor testi laboratuarı,hemodinami laboratuarını kullanmak.Yataklı serviste ve poliklinik hastalarında araştırma ve tedavi işlemlerini yürütmek.