Entegre sistemin ilk öğrencileri klinik eğitime adım attılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Dönem 3 öğrencileri klinik eğitime bugün itibariyle adım attılar.
 
BUÜTF’de “Aşama 1”in (Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim Dönemi) sonunda erken dönem klinik teması sağlamak adına, ilk defa “Makrosistem Kurulu” adı altında 6 hafta süren bir klinik eğitim dönemi planlanmıştır. Bu modül kapsamında Dönem 3 öğrencilerinin; Aşama 1’de öğrenmiş oldukları mesleki bilgi ve becerileri ilk defa klinik ortamda uygulama fırsatı yakalayarak; profesyonel tutum ve davranışlar konusunda farkındalık kazanmaları ve Aşama 2 klinik eğitimi öncesi motivasyonlarının artması hedeflenmektedir.
 
Tüm öğrencilerimize klinik eğitim aşamasında başarılar diliyoruz.
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ekibi