Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla da takdir topluyor

31 Temmuz, 2019 - 13:09 -- selim
Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi sunduğu sağlık hizmetlerinin kapsamı ve niteliği ile Türkiye’nin önde gelen, referans kan merkezlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Kan merkezinin işlevleri arasında ülkemizdeki Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı uygulamalarına öncülük yapan rutin sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel ve akademik etkinliklere de yer verilmektedir. Sıkılıkla İmmünoloji Anabilim Dalı ile işbirliği ile yürütülen çalışmalar aracılığıyla litreratüre önemli katkılar yapılmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda her yıl düzenlenmekte olan Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı kongrelerinde bildiri ödüllerine layık görülmektedir. Son beş yılda alınan bildiri ödülleri şunlardır:

Yıl: 2014

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Başlık:   Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin T Hücre Alt Grupları Üzerine Etkisi

Yazarlar: S. Haldun Bal, H. Barbaros Oral, Yasemin Heper, L. Tufan Kumaş, Ferah Budak, Güher Göral

 

Yıl: 2015

Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

Başlık: Türk Toplumundaki RhD Varyantlarının Genotiplendirilerek Serolojik Tanı ile Korelasyonunun Araştırılması

Yazarlar: Levent Tufan Kumaş, Salih Haldun Bal, Yasemin Heper, Ferah Budak, Haluk Barbaros Oral, Güher Göral

 

Poster Bildiri Birincilik Ödülü
Başlık: Trombosit Süspansiyonlarının Depolanma Sürecinin Oksidatif Stresle İlişkisi
Yazarlar: Levent Tufan Kumaş, Salih Haldun Bal, Özlem Tüysüz, Yasemin Heper, Ferah Budak, Güher Göral, Haluk Barbaros Oral

 

Yıl: 2017

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Başlık:   RhD Varyasyonlarının Moleküler Tiplendirilmesinde Yöntem Olarak SSP-PCR ile Floresan PCR Karşılaştırılması

Yazarlar: Levent Tufan Kumaş, Salih Haldun Bal, Yasemin Heper

 

Yıl: 2018

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Başlık:   Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin Yardımcı T Hücre Alt Grupları Üzerine Etkisi

Yazarlar: Salih Haldun Bal, Ferah Budak, Levent Tufan Kumaş, Yasemin Heper, Haluk Barbaros Oral, Güher Göral

 

Yıl: 2019

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Başlık: Eritrosit Süspansiyonlarının Depolanma Sürecinde Eksozom Profilindeki Değişikliklerin İncelenmesi

Yazarlar: Mehrdad Pashazadeh, S. Haldun Bal, L. Tufan Kumaş, Ferah Budak, Yasemin Heper, H. Barbaros Oral

 

Poster Bildiri Birincilik Ödülü

Başlık: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017-2018 Yıllarında Bildirilen İstenmeyen Olay/ Reaksiyonlar ve Hemovijilans Eğitimleri ile İlişkileri

Yazarlar: S. Haldun Bal, Şöhret Şahin, Nagihan Çolpan, Züleyha Güler, L. Tufan Kumaş, Yasemin Heper