6. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu

Tarih: 
21 Haziran, 2018 - 09:00 ile 22 Haziran, 2018 - 17:00 arasında.
Etkinlik Yeri: 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi - BURSA
Değerli meslektaşlarım,
 
       Onkoloji pratiğinin hızlı değiştiği günümüzde, bilginin de aynı hızda muhataplarına ulaştırılması zorunludur. Ülkemizde bu amaca hizmet eden nitelikli toplantıların düzenlenmesi güncel tıp pratiğinin daha nitelikli olması sonucunu doğuracaktır.
       Yaklaşık on iki yıldır iki yılda bir University of Pittsburgh ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sempozyumların bu amaca hizmet etmesini bekliyoruz. Multidisipliner bir uygulama alanı olan onkoloji pratiğinde İç Hastalıkları ve Aile hekimlerini ilgilendiren sorunların da tartışılmasına yönelik oturumlar planlanmıştır.
       Meme kanserinin sık görülmesi yanı sıra erken tanı ve tedavi olanaklarının varlığı hastalığın ölüm oranını azaltmış, tedavi sonrası hayatlarını sağlıklı şekilde sürdüren bireyler maruz kaldıkları tedavi komplikasyonlarının giderilmesi yöntemlerini haklı olarak daha fazla talep eder duruma gelmişlerdir.
       Sempozyum, programı tanı ve tedaviye ait güncel gelişmelerin tartışılması yanı sıra, lenfödem kursu ve Halk Okulu uygulaması ile bu talebi karşılamayı da amaç edinmiştir.
       Sempozyuma katkıda bulunan değerli Bilim adamlarına, destek veren sivil toplum ve meslek örgütlerine, yerel yönetim ve merkezi idare amirlerine tek tek teşekkür ederiz.
       Sempozyuma değerli katkılarınızı bekliyoruz,görüşmek dileklerimizle.
 
 
Prof. Dr. Atilla Soran Prof.Dr. Kazım Uygun Prof. Dr. Türkkan Evrensel
Sempozyum Eşbaşkanı Sempozyum Eşbaşkanı Sempozyum Eşbaşkanı